Хармоника, државен натпревар 2019 – резултати

бр. Име и презиме Категории Слободан Трајанов Тони Лазаров Зуица Лазова Владимир Андревски Наумче Џуклески Бодови држ. Награда држ. 1 Дамјан Бошковски (2008) Прва А – категорија 96 96   96 97 96,25 Прва Награда 2 Стојан Коцев (2009) Прва А – категорија 93 93 92 92 92 92,40 Втора Read more…

Хармоника државен натпревар 2018 – резултати

Бр. Ученик Дисциплина Категории проф. Зуица Лазова проф. Слободан Трајанов проф. Владимир Андревски проф. Наумче Џуклески Бодови држ. Награда држ. 1 Петар Каров (2007) Хармоника Прва А – категорија 94 94 94 94,00 Втора награда 2 Марија Kовилоска (2007) Хармоника Прва А – категорија 98 97 97 96 97,00 Прва Read more…

Хармоника регионален натпревар 2018 резултати, западен регион

Бр. Ученик Дисциплина Категории Наумче Џуклески Владимир Андревски Кети Петреска Мартин Колевски Бодови рег. Награда рег. 1 Марија Kовилоска (2007) Хармоника Прва А – категорија 97 98   98 97,67 Прва Награда 2 Михаил Ристески (2008) Хармоника Прва А – категорија 96 95 94   95,00 Прва Награда 1 Христијан Read more…

Хармоника регионален натпревар 2018 резултати, северен регион

Бр. Ученик Дисциплина Категории Новица Соколовски Светлана Трајковска Косто Тодоровски Ненад Недељковиќ Бодови рег. Награда рег. 1 Милош Станковиќ (2003) Хармоника Прва В – категорија 98   98 97 97,67 Прва Награда

Хармоника регионален натпревар 2018 резултати, источен регион

Бр. Ученик Дисциплина Категории Тони Лазаров Слободан Трајанов Петар Стојанов Тони Пецанов Бодови рег. Награда рег. 1 Александар Јанев (2007) Хармоника Прва А – категорија 96 96 96 98 96,50 Прва Награда 2 Петар Каров (2007) Хармоника Прва А – категорија 97   99 99 98,33 Прва Награда 3 Јован Read more…

Хармоника регионален натпревар 2018 резултати, централен регион

Бр. Ученик Дисциплина Категории Гордана Антанасијевиќ Зуица Лазова Дејан Ангеловски Бодови рег. Награда рег. 1 Дамјан Бошковски (2008) Хармоника Прва А – категорија 100   100 100 Прва Награда 2 Леонид Доневски (2007) Хармоника Прва А – категорија 93   97 95,00 Прва Награда 3 Јаков Ѓорѓиевски (2007) Хармоника Прва Read more…

Хармоника општински натпревар 2018 резултати, Крива Паланка

Бр. Ученик Дисциплина Категории Лариса Жулина-Митовски Марина С. Пешовска  Никола Николовски Дејан Ангеловски Бодови општ. Награда општ. 1 Христијан Митковски (2006) Хармоника Прва Б – категорија 99 97 98   98,00 Прва Награда 2 Виктор Петковски (2006) Хармоника Прва Б – категорија 100 100 100   100,00 Прва Награда

Хармоника општински натпревар 2018 резултати, Битола

Бр. Ученик Дисциплина Категории Владимир Андрески Јана Четелев Белевска Ана Стефановска Билјана Димовска Бодови општ. Награда општ. 1 Лука Лозановски (2006) Хармоника Прва Б – категорија   96 96 96 96,00 Прва Награда 1 Илија Гелевски (2004) Хармоника Прва В – категорија   97 97 97 97,00 Прва Награда

Хармоника општински натпревар 2018 резултати, Струмица

Бр. Ученик Дисциплина Категории Костадинка Ончева Петар Стојанов Васко Пиличев Гиго Вета Бодови општ. Награда општ. 1 Јован Христов (2008) Хармоника Прва А – категорија 99 / 99 99 99,00 Прва Награда 2 Габриел Иванов (2005) Хармоника Прва Б – категорија 100 / 100 100 100,00 Прва Награда 3 Антонио Read more…

Хармоника општински натпревар 2018 резултати, Кочани

Бр. Ученик Дисциплина Категории Слободан Трајанов Марија Лазарова Дејан Стојанов Зоран Христов Бодови општ. Награда општ. 1 Петар Каров (2007) Хармоника Прва А – категорија   98 98 98 98,00 Прва Награда 2 Александар Димитријев (2006) Хармоника Прва Б – категорија   97 97 97 97,00 Прва Награда 3 Бојан Read more…