Солфеж регионален натпревар 2019 резултати, Скопје

бр. Име и презиме Категории Вид на образование Жири 1 Жири 2 Жири 3 Жири 4 Бодови рег. Награда рег. 1 Христијан Антовски (2008) Прва А – категорија 9 99 99 98   98,67 Прва Награда 2 Стефан Дебрешлиоски (2010) Прва А – категорија 9 99 99 99   99,00 Read more…

Пијано регионален натпревар 2019 резултати, Скопје

бр. Име и презиме Категории Жири 1 Жири 2 Жири 3 Бодови рег. Награда рег. 1 Марија Јанкоска (2010) Преткатегорија 96 95 97 96,00 Прва Награда 2 Еда Калики (2010) Преткатегорија 93 92 93 92,67 Втора награда 3 Петра Митровиќ (2010) Преткатегорија 97 98 98 97,67 Прва Награда 4 Петар Read more…

Резултати од регионален натпревар за средно балетско образование 2018

бр. Име Презиме Предмет Дисциплини Категории Лилјана Боневска Слаѓана Спасеновска Маја Митровска Богојевска Сања Шутевска Бодови Место 1 Никола Павловски Класичен балет Соло Прва година 99 98 98 98,33 Прво место 2 Ива Шутевска Класичен балет Соло Втора година 97 94 93 94,67 Второ место 3 Кала Каревски Класичен балет Read more…

Кларинет регионален натпревар 2018 резултати, централен регион

Бр. Ученик Дисциплина Категории Зоран Крагуевски Петар Колевски Билјана Петровска Никола Јованов Бодови рег. Награда рег. 1 Филип Велковски (2005) Кларинет Прва Б – категорија 97 96 97   96,67 Прва Награда 2 Дино Крстев (2005) Кларинет Прва Б – категорија 94 94 94   94,00 Втора награда 3 Дамјан Read more…

Солфеж регионален натпревар 2018 резултати, централен регион

Бр. Ученик Дисциплина Категории Бодови рег. Награда рег. 1 Јана Балески (2007) Солфеж Прва А – категорија 99 Прва Награда 2 Ива Мирчевска (2007) Солфеж Прва А – категорија 98 Прва Награда 3 Никола Митковски (2007) Солфеж Прва А – категорија 94 Втора награда 4 Кирил Митрески (2008) Солфеж Прва Read more…

Пијано регионален натпревар 2018 резултати, централен регион

Бр. Ученик Дисци-плина Категории Викица Костоска Пенева Елена Андоновска Цветковска Огненка Гераси-мовска Бобан Мирков-ски Лариса Жулина Митовски Бодови рег. Награда рег. 1 Михаил Митовски (2010) Пијано Прет-категорија 97 98 95 94   96,00 Прва Награда 2 Петра Митровиќ (2010) Пијано Прет-категорија 98 99 98 95 97 97,40 Прва Награда 3 Read more…

Хармоника регионален натпревар 2018 резултати, централен регион

Бр. Ученик Дисциплина Категории Гордана Антанасијевиќ Зуица Лазова Дејан Ангеловски Бодови рег. Награда рег. 1 Дамјан Бошковски (2008) Хармоника Прва А – категорија 100   100 100 Прва Награда 2 Леонид Доневски (2007) Хармоника Прва А – категорија 93   97 95,00 Прва Награда 3 Јаков Ѓорѓиевски (2007) Хармоника Прва Read more…

Класична гитара регионален натпревар 2018 резултати, централен регион

Бр. Ученик Дисциплина Категории Борче Наумоски Немања Клинчаров Бекир Сејфула Костадин Булоски Бодови рег. Награда рег. 1 Баже Соколов (2007) Класична гитара Прва А – категорија 97 98 99   98,00 Прва Награда 1 Дамјан Атанасов (2006) Класична гитара Прва Б – категорија 95 96 95 95 95,25 Прва Награда Read more…