Хармоника општински натпревар 2018 резултати, Крива Паланка

Бр. Ученик Дисциплина Категории Лариса Жулина-Митовски Марина С. Пешовска  Никола Николовски Дејан Ангеловски Бодови општ. Награда општ. 1 Христијан Митковски (2006) Хармоника Прва Б – категорија 99 97 98   98,00 Прва Награда 2 Виктор Петковски (2006) Хармоника Прва Б – категорија 100 100 100   100,00 Прва Награда

Пијано општински натпревар 2018 резултати, Крива Паланка

Бр. Ученик Дисциплина Категории Лариса Жулина-Митовски Марина С. Пешовска Никола Николовски Дејан Ангеловски Бодови општ. Награда општ. 1 Михаил Митовски (2010) Пијано Прет-категорија 100 100 100 100,00 Прва Награда 2 Леон Јанковски (2008) Пијано Прва А – категорија 100 100 100 100,00 Прва Награда 3 Сара Стојановска (2008) Пијано Прва А Read more…