Хармоника општински натпревар 2018 резултати, Охрид

Бр. Ученик Дисциплина Категории   Жири 1 Жири 2 Жири 3 Бодови општ. Награда општ. 1 Бојан Здравески (2004) Хармоника Прва В – категорија 98 96 98 97,33 Прва Награда 2 Христијана Матеска (2003) Хармоника Прва В – категорија 98 98 99 98,33 Прва Награда

Солфеж општински натпревар 2018 резултати, Охрид

Бр. Ученик Дисциплина Категории Бодови општ. Награда општ. 1 Николај Петкоски (2008) Солфеж Прва Б – категорија 100,00 Прва Награда 2 Eва Китрозоска (2004) Солфеж Прва Г – категорија 100,00 Прва Награда

Пијано општински натпревар 2018 резултати, Охрид

Бр. Ученик Дисциплина Категории Жири 1 Жири 2 Жири 3 Жири 4 Бодови општ. Награда општ. 1 Михаил Дулески (2009) Пијано Преткатегорија 98 96 97 96 96,75 Прва Награда 2 Атанас Неделкоски (2009) Пијано Преткатегорија 99 99   99 99,00 Прва Награда 3 Јаков Поп Марков (2011) Пијано Преткатегорија 99 Read more…