Хармоника општински натпревар 2018 резултати, Радовиш

Бр. Ученик Дисциплина Категории Жири 1 Жири 2 Жири 3 Жири 4 Бодови општ. Награда општ. 1 Александар Јанев (2007) Хармоника Прва А – категорија 94 93 91 93 92,75 Втора награда 2 Костадин Атанасов (2003) Хармоника Прва Б – категорија 98 98 99 96 97,75 Прва Награда 3 Антонио Read more…

Солфеж општински натпревар 2018 резултати, Радовиш

Бр. Ученик Дисциплина Категории Бодови општ. Награда општ. 1 Кирил Димовски (2009) Солфеж Прва Б – категорија 100,00 Прва Награда 2 Барбара Стојанова (2004) Солфеж Прва Г – категорија 99,00 Прва Награда

Пијано општински натпревар 2018 резултати, Радовиш

Бр. Ученик Дисциплина Категории Жири 1 Жири 2 Жири 3 Жири 4 Бодови општ. Награда општ. 1 Кирил Димовски (2009) Пијано Преткатегорија 98 99 99 98 98,50 Прва Награда 2 Јана Јованова (2009) Пијано Преткатегорија 100 100 100 100 100,00 Прва Награда 3 Александар Петров (2009) Пијано Преткатегорија 99 98 Read more…