Тромбон, државен натпревар 2019 – резултати

бр. Име и презиме Категории Петар Танески Зоран Илиев Новица Соколовски Никола Јованов Спире Јовановски Бодови држ. Награда држ. 1 Никола Стојановски (2004) Прва А – категорија 95 97 98 98 97 97,00 ПРВО МЕСТО Министерството за образование и наука за освоено прво место на ученикот и неговиот наставник им доделува парична Read more…