Класична гитара, државен натпревар 2019 – резултати

бр. Име и презиме Категории Васко Пиличев Љубомир Наќевски Дејан Лазаревски Владимир Чадиковски Александар Талевски Бодови држ. Награда држ. 1 Марко Бранковски-Николов (2008) Прва А – категорија 100 99   99 98 99,00 ПРВО МЕСТО 2 Ведран Златановски (2008) Прва А – категорија 96   94 94 97 95,25 Прва Read more…

Класична гитара општински натпревар 2019 резултати, Скопје

бр. Име и презиме Категории Жири 1 Жири 2 Жири 3 Жири 4 Бодови општ. Награда општ. 1 Ведран Златановски (2008) Прва А – категорија   97 98 98 97,67 Прва Награда 2 Дамјан Атанасов (2006) Прва Б – категорија   97 97 97 97,00 Прва Награда 3 Ведран Петровски Read more…

Класична гитара државен натпревар 2018 – резултати

Бр. Ученик Дисциплина Категории проф. Љубомир Наќевски проф. Борче Наумовски проф. Дејан Лазаревски проф. Васко Пиличев Бодови држ. Награда држ. 1 Иван Петровски (2008) Класична гитара Прва А – категорија 95 95 95 94 94,75 Втора награда 2 Јосиф Бочваров (2007) Класична гитара Прва А – категорија 88 91 91 Read more…

Класична гитара регионален натпревар 2018 резултати, западен регион

Бр. Ученик Дисциплина Категории Александар Талевски Илија Чакароски Бојан Гажоски Томислав Костовски Бодови рег. Награда рег. 1 Иван Петровски (2008) Класична гитара Прва А – категорија 96 97   96 96,33 Прва Награда 1 Христијан Алексоски (2006) Класична гитара Прва Б – категорија 93   93 94 93,33 Втора награда Read more…

Класична гитара регионален натпревар 2018 резултати, северен регион

Бр. Ученик Дисциплина Категории Драган Илиев Миле Ѓорѓески Стефан Волчевски Стефан Ристовски Бодови рег. Награда рег. 1 Берат Шаини (2003) Класична гитара Прва В – категорија 100 100 100 100 100,00 Прва Награда

Класична гитара регионален натпревар 2018 резултати, јужен регион

Бр. Ученик Дисциплина Категории Филип Величковски Слободан Ѓошиќ Марија Спасовска Соња Панова Бодови рег. Награда рег. 1 Јосиф Бочваров (2007) Класична гитара Прва А – категорија   98 98 98 98,00 Прва Награда 2 Кристијан Коцевски (2009) Класична гитара Прва А – категорија   97 95 96 96,00 Прва Награда Read more…

Класична гитара натпревар 2018 резултати, источен регион

Бр. Ученик Дисциплина Категории Дејан Лазаревски Васко Пиличев Зоран Христов Ванчо Чамбов Бодови рег. Награда рег. 1 Марко Бранковски-Николов (2008) Класична гитара Прва А – категорија   99 99 99 99,00 Прва Награда 2 Јован Величков (2007) Класична гитара Прва А – категорија 95 95 95 95 95,00 Прва Награда Read more…

Класична гитара регионален натпревар 2018 резултати, централен регион

Бр. Ученик Дисциплина Категории Борче Наумоски Немања Клинчаров Бекир Сејфула Костадин Булоски Бодови рег. Награда рег. 1 Баже Соколов (2007) Класична гитара Прва А – категорија 97 98 99   98,00 Прва Награда 1 Дамјан Атанасов (2006) Класична гитара Прва Б – категорија 95 96 95 95 95,25 Прва Награда Read more…

Класична гитара општински натпревар 2018 резултати, Битола

Бр. Ученик Дисциплина Категории Жири 1 Жири 2 Жири 3 Жири 4 Бодови општ. Награда општ. 1 Иван Петровски (2008) Класична гитара Прва А – категорија 97 97 97   97,00 Прва Награда 1 Анастасија Солунчевска (2004) Класична гитара Прва В – категорија 96 96 96   96,00 Прва Награда