Програмите за државниот натпревар за основно музичко образование за 2024 г. се објавени на следниот линк.

Пријавувањето се прави на следниот линк со краен рок 22 март 2024 година.

Натпреварот ќе се одржи во следните термини:

Општинските натпревари ќе се одржат во локалните музички училишта, а регионалните натпревари според следната поделба:

  • Централен регион: (Скопје, Куманово, Крива Паланка) место на одржување Скопје
  • Северен регион: (Тетово, Гостивар) – место на одржување: Тетово
  • Западен регион: (Прилеп, Битола, Охрид и Струга) – место на одржување: Битола
  • Јужен регион: (Велес, Кавадарци, Гевгелија и Неготино) – место на одржување: Гевгелија
  • Источен регион: (Штип, Кочани, Радовиш, Ново село, Пробиштип и Струмица) – место на одржување: Штип

Право на учество имаат редовни ученици во основно музичко училиште.

Правилата за одржување на натпреварот се објавени во правилникот за организирање на општински, регионален и државен натпревар на ученици во основно музичко образование.

Котизација за учество:

  • 1000 ден. од учесник за една дисциплина
  • 500 ден. доколку се пријавува за учество во втора дисциплина

Уплатено на име:

Музички и балетски педагози

жиро сметка 300-00000-10380-33

Комерцијална банка АД Скопје

Котизација за учество на државен натпревар