Здружението на музички и балетски педагози во 2024 организира Државен натпревар за студенти по музика. Сите информации за натпреварот и програмите се достапни на следниот линк.