Резултати од сите дисциплини одржани на 25ти април 2024 година.