Резултати од сите дисциплини одржани на 26ти април 2024 година.