Бр. Ученик Дисциплина Категории Златка Спасова Здравкоска Веселинка Костова Душко Ичев Шкељзен Бафтиари Бодови рег. Награда рег.
1 Либурн Абази (2010) Пијано Преткатегорија 88 87 88 86 87,25 Трета награда
2 Деборах Акики (2009) Пијано Преткатегорија 96 96 95 97 96,00 Прва Награда
3 Сара Асани (2009) Пијано Преткатегорија 90 92 96 89 91,75 Втора награда
4 Бардха Беџети (2009) Пијано Преткатегорија 96 93 98 93 95,00 Прва Награда
5 Џани Вејсели (2010) Пијано Преткатегорија 77 80 82 84 80,75 пофалница
6 Олгица Вељаноска (2009) Пијано Преткатегорија 97 92 90 89 92,00 Втора награда
7 Јон Зејнељи (2010) Пијано Преткатегорија 78 80 83 85 81,50 пофалница
8 Кенза Нухија (2009) Пијано Преткатегорија 94 96 97 94 95,25 Прва Награда
9 Гент Саљиу (2009) Пијано Преткатегорија 91 92 92 90 91,25 Втора награда
                   
1 Арома Емурлаи (2008) Пијано Прва А – категорија 92 88 93 85 89,50 Трета награда
2 Артин Зеќири (2008) Пијано Прва А – категорија 94 92 97 93 94,00 Втора награда
3 Мерда Ибраими (2007) Пијано Прва А – категорија 85 80 83 81 82,25 пофалница
4 Арта Муслиу (2008) Пијано Прва А – категорија 98 94 94 94 95,00 Прва Награда
5 Ељса Османолај (2008) Пијано Прва А – категорија 98 93 96 93 95,00 Прва Награда
                   
1 Ермир Бектеши (2005) Пијано Прва Б – категорија 97 95 98 93 95,75 Прва Награда
2 Емира Муслиу (2005) Пијано Прва Б – категорија 95 95 97 93 95,00 Прва Награда
3 Дрин Салиу (2005) Пијано Прва Б – категорија 93 94 98 90 93,75 Втора награда
                   
1 Едита Муслиу (2003) Пијано Прва В – категорија 95 92 95 93 93,75 Втора награда
2 Маја Теофиловска (2003) Пијано Прва В – категорија 97 97   95 96,33 Прва Награда