Бр. Ученик Дисциплина Категории Мелодиски диктат Мелодиска вежба Слушна анализа Бодови држ. Награда држ.
1 Горазд Велески (2007) Солфеж Прва Б – категорија 50 26 10 96 Прва награда
2 Луна Милосова (2007) Солфеж Прва Б – категорија 45 25 10 90 Втора награда
3 Николај Петкоски (2008) Солфеж Прва Б – категорија 50 29 10 99 Прва награда
4 Кирил Димовски (2009) Солфеж Прва Б – категорија 50 26 10 96 Прва награда
5 Матеа Димова (2007) Солфеж Прва Б – категорија 50 30 10 100 ПРВО МЕСТО
6 Анѓела Иванова (2006) Солфеж Прва Б – категорија 50 29 10 99 Прва награда
7 Стефани Јамандиева (2005) Солфеж Прва Б – категорија 30 20 3 62 диплома за учество
8 Филип Костовски (2005) Солфеж Прва Б – категорија 35 25 5 74 диплома за учество
9 Елена Маркоска (2007) Солфеж Прва Б – категорија 45 20 10 85 Трета награда
10 Виктор Маркоски (2005) Солфеж Прва Б – категорија 42 25 20 87 Трета награда
11 Дорарт Дарлишта (2006) Солфеж Прва Б – категорија 50 29 10 98 Прва награда
12 Анеса Јакупи (2006) Солфеж Прва Б – категорија 48 28 10 96 Прва награда
13 Нита Љачи (2007) Солфеж Прва Б – категорија 48 30 10 94 Втора награда
14 Јана Неданоска (2008) Солфеж Прва Б – категорија 50 27 10 96 Прва награда
15 Матеа Панговска (2007) Солфеж Прва Б – категорија 50 29 10 99 Прва награда
16 Никола Митковски (2007) Солфеж Прва Б – категорија 40 28 10 88 Трета награда
1 Мартин Заров (2004) Солфеж Прва В – категорија 50 29 20 99 Прва награда
2 Сања Миленковиќ (2004) Солфеж Прва В – категорија 40 26 14 80 пофалница
3 Емилија Николовска (2005) Солфеж Прва В – категорија 47 30 20 97 Прва награда
4 Мери Манасиева (2004) Солфеж Прва В – категорија 49 28 20 97 Прва награда
5 Михаил Митев (2004) Солфеж Прва В – категорија 50 30 20 100 ПРВО МЕСТО*
6 Ана Танасковиќ (2005) Солфеж Прва В – категорија 50 29 18 97 Прва награда
7 Јован Филипов (2005) Солфеж Прва В – категорија 48 29 20 97 Прва награда
8 Ненад Симонов (2004) Солфеж Прва В – категорија 50 29 20 99 Прва награда
9 Христијан Ангелов (2005) Солфеж Прва В – категорија 50 28 20 98 Прва награда
10 Славица Томова (2004) Солфеж Прва В – категорија 49 30 20 99 Прва награда
11 Теона Гурбанска (2004) Солфеж Прва В – категорија 35 30 20 85 Трета награда
12 Мартина Станчева (2005) Солфеж Прва В – категорија 36 30 20 86 Трета награда
13 Ема Билбиловска (2006) Солфеж Прва В – категорија 50 28 20 98 Прва награда
14 Драгана Ѓорѓеска (2006) Солфеж Прва В – категорија 50 29 20 99 Прва награда
15 Борислава Петровска (2005) Солфеж Прва В – категорија 50 29 20 99 Прва награда
16 Андреј Стојаноски (2005) Солфеж Прва В – категорија 50 30 20 100 ПРВО МЕСТО**
17 Аурела Хаскај (2005) Солфеж Прва В – категорија 49 30 18 97 Прва награда
18 Нора Шаипи (2005) Солфеж Прва В – категорија 46 29 16 91 Втора награда

*) 6 годишно образозание

**) 9 годишно образозание