бр. Име и презиме Категории Даница Стојанова Славче Величков Христина Никоска Тасеска Цветанка Георгиева Бодови држ. Награда држ.
1 Леа Аме (2008) Прва А – категорија 91 91 90 91 90,75 Втора награда
2 Ана Бошева (2008) Прва А – категорија 94 94 95 94 94,25 Втора награда
3 Каја Василева (2008) Прва А – категорија 94 94 95 93 94,00 Втора награда
4 Александра Делева (2008) Прва А – категорија 97 96 97 97 96,75 Прва Награда
5 Зана Жута (2009) Прва А – категорија 89 89 90 89 89,25 Трета награда
6 Или Кока (2009) Прва А – категорија 88 88 88 88 88,00 Трета награда
7 Матеј Коруноски (2008) Прва А – категорија 100 100 100 100 100,00 ПРВО МЕСТО
8 Агнеса Незири (2009) Прва А – категорија 89 89 90 89 89,25 Трета награда
9 Огнен Павловски (2009) Прва А – категорија 92 92 93 93 92,50 Втора награда
10 Вања Спасиќ (2008) Прва А – категорија 92 92 92 92 92,00 Втора награда
11 Теодор Стојковски- Катин (2008) Прва А – категорија 96 95 96 95 95,50 Прва Награда
12 Регис Хаскај (2008) Прва А – категорија 98 98 98 98 98,00 Прва Награда
13 Иван Атанасов (2009) Прва А – категорија 95 96 96 95 95,50 Прва Награда
14 Филип Ѓорѓиоски (2008) Прва А – категорија 98 98 99 98 98,25 Прва Награда
15 Тина Иванова (2009) Прва А – категорија 95 95 95 95 95,00 Прва Награда
16 Никола Илиев (2008) Прва А – категорија 95 95 95 95 95,00 Прва Награда
17 Јулијана Јанев (2008) Прва А – категорија 97 97 96 97 96,75 Прва Награда
18 Јана Јованова (2009) Прва А – категорија 95 96 96 95 95,50 Прва Награда
19 Марта Јовановска (2009) Прва А – категорија 98 98 98 98 98,00 Прва Награда
20 Давид Колев (2009) Прва А – категорија 98 98 98 97 97,75 Прва Награда
21 Софија Михајловска (2008) Прва А – категорија 99 99 99 99 99,00 Прва Награда
22 Магдалена Мицева (2008) Прва А – категорија 93 91 91 91 91,50 Втора награда
23 Дафина Момироска (2008) Прва А – категорија 95 95 95 95 95,00 Прва Награда
24 Лео Нелоски (2008) Прва А – категорија 93 93 93 93 93,00 Втора награда
25 Дени Николов (2008) Прва А – категорија 93 92 92 92 92,25 Втора награда
26 Тиана Петреска (2009) Прва А – категорија 93 92 94 93 93,00 Втора награда
27 Кирил Димовски (2009) Прва А – категорија 91 92 91 91 91,25 Втора награда
28 Леон Јанковски (2008) Прва А – категорија 92 93 93 92 92,50 Втора награда
29 Тамара Николовска (2008) Прва А – категорија 90 91 91 94 91,50 Втора награда
30 Теодора Ноемина Пастоњицки (2009) Прва А – категорија 94 95 94 95 94,50 Втора награда
31 Борис Пилатов (2008) Прва А – категорија 95 96 96 96 95,75 Прва Награда
32 Теодор Смиљков (2008) Прва А – категорија 89 89 89 89 89,00 Трета награда
33 Теодора Соколова (2009) Прва А – категорија 89 88 89 88 88,50 Трета награда
34 Леонид Сребренов (2009) Прва А – категорија 90 90 90 89 89,75 Трета награда
35 Васја Стојанов (2008) Прва А – категорија 94 92 93 92 92,75 Втора награда
36 Сара Стојановска (2008) Прва А – категорија 87 87 87 87 87,00 Трета награда
37 Михаил Томев (2009) Прва А – категорија 90 90 90 90 90,00 Втора награда
38 Зоран Тренчев (2008) Прва А – категорија 95 96 95 95 95,25 Прва Награда
39 Нина Троковска (2008) Прва А – категорија 96 96 96 97 96,25 Прва Награда
40 Димитар Филев (2008) Прва А – категорија 97 97 96 96 96,50 Прва Награда

Министерството за образование и наука за освоено прво место на ученикот и неговиот наставник им доделува парична награда. Барањата од ученикот, односно од неговиот наставник за исплата на парична награда за освоено прво место на натпревар на државно ниво во учебна година, се доставуваат до Министерството најдоцна до 31 декември во тековната година кога е организаран натпреварот.

Повеќе информации на следниот линк.