бр. Име и презиме Категории Вид на образо-
вание
Бодови држ. Награда држ.
1 Јована Арсоска (2004) Прва Г – категорија 9 100,00 Прва Награда
2 Маргарет Сирша Бурнс (2004) Прва Г – категорија 9 100,00 Прва Награда
3 Ивана Георгиевска (2005) Прва Г – категорија 9 76,00 диплома за учество
4 Мартин Заров (2004) Прва Г – категорија 9 85,00 Трета награда
5 Ева Китрозоска (2004) Прва Г – категорија 9 100,00 Прва Награда
6 Тамара Панчева (2004) Прва Г – категорија 9 98,00 Прва Награда
7 Трајче Станков (2005) Прва Г – категорија 9 75,00 диплома за учество
8 Барбара Стојанова (2004) Прва Г – категорија 9 95,00 Прва Награда
9 Ана Танасковиќ (2005) Прва Г – категорија 9 100,00 ПРВО МЕСТО*
10 Теона Топаловска (2005) Прва Г – категорија 9 94,00 Втора награда
11 Мартин Трифуновски (2004) Прва Г – категорија 9 87,00 Трета награда
12 Борис Ќаев (2004) Прва Г – категорија 9 77,00 диплома за учество
13 Љубица Улиш (2004) Прва Г – категорија 9 90,00 Втора награда

*) Кога двајца и повеќе ученици имаат исти бодови, повисоката награда се доделува на најмладиот учесник.

Комисија:

Данијела Весиќ
Љубица Бојаџиевска
Маја Трајковска
Митко Грков
Благој Николов

Министерството за образование и наука за освоено прво место на ученикот и неговиот наставник им доделува парична награда. Барањата од ученикот, односно од неговиот наставник за исплата на парична награда за освоено прво место на натпревар на државно ниво во учебна година, се доставуваат до Министерството најдоцна до 31 декември во тековната година кога е организаран натпреварот.

Повеќе информации на следниот линк.