бр. Име и презиме Категории Даница Стојанова Славче Величков Христина Никоска Тасеска Цветанка Георгиева Бодови држ. Награда држ.
1 Арсениј Ангелески (2005) Прва В – категорија 99 99   99 99,00 ПРВО МЕСТО*
2 Јована Арсоска (2004) Прва В – категорија 99 99 99 99 99,00 Прва Награда
3 Ермир Бектеши (2005) Прва В – категорија              не учествува
4 Михаил Јагуриноски (2004) Прва В – категорија 97 97 98 97 97,25 Втора награда
5 Даме Јовески (2004) Прва В – категорија 84 84 84 84 84,00 пофалница
6 Андреа Николовска (2005) Прва В – категорија 98 97 97 98 97,50 Прва Награда
7 Христијан Огњанов (2004) Прва В – категорија 85 85 85 85 85,00 Трета награда
8 Михаел Тимотеј Пастоњицки (2004) Прва В – категорија 90 90 89 89 89,50 Трета награда
9 Јован Петровски (2005) Прва В – категорија 97 96 97 97 96,75 Втора награда
10 Дрин Салиу (2005) Прва В – категорија 92 91 92 92 91,75 Трета награда
11 Ненад Симонов (2004) Прва В – категорија 94    94 94 94,00 Втора награда
12 Маја Тасевска (2005) Прва В – категорија 85 85 85 85 85,00 Трета награда
13 Ирма Цамиќ (2005) Прва В – категорија 87 86 86 86 86,25 Трета награда

*) Кога двајца и повеќе ученици имаат исти бодови, повисоката награда се доделува на најмладиот учесник.

Министерството за образование и наука за освоено прво место на ученикот и неговиот наставник им доделува парична награда. Барањата од ученикот, односно од неговиот наставник за исплата на парична награда за освоено прво место на натпревар на државно ниво во учебна година, се доставуваат до Министерството најдоцна до 31 декември во тековната година кога е организаран натпреварот.

Повеќе информации на следниот линк.