Здружението на музички и балетски педагози во 2019 по 57-ми пат го организира Државниот натпревар за студенти по музика. Повеќе информации на следниот линк.