Програмите за државниот натпревар за основно музичко образование за 2021 г. се објавени на следниот линк.

Натпреварот ќе се одржи со физичко присуство според протоколите објавени од МОН во втората половина на месец мај 2021 г.

Правилата за одржување на натпреварот се објавени во правилникот за организирање на општински, регионален и државен натпревар на ученици во основно музичко образование.

Котизација за учество:

  • 1000 ден. од учесник за една дисциплина
  • 500 ден. доколку се пријавува за учество во втора дисциплина

Уплатено на име:

Музички и балетски педагози

жиро сметка 300-00000-10380-33

Комерцијална банка АД Скопје

Котизација за учество на државен натпревар

Точните термини за одржување ќе бидат објавени по завршувањето на рокот за пријавување.

Categories: ВЕСТИ