За пополнување на пријавата задолжително е да имате gmail адреса. Пријавувањето се врши исклучиво по електронски пат со кликање на следниот линк:

Пријава за основно МУЗИЧКО образование

КРАЕН РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ е до 30 април 2021.