Во полето „search“ впишете го бараното име, дисциплина или град за да ги филтрирате резултатите.

Бр.Име и ПрезимеОдд.Град:ДисциплинаБодови
рег.
Награда
рег.
1Ивана Крстевска (2012)ТретоБитолаВиолина92,67Втора награда
2Марио Андреевски (2009)ШестоБитолаВиолина93,33Втора награда
3Елена Георгиева (2009)ШестоБитолаВиолина97,33Прва Награда
4Андреа Нешковска (2008)СедмоБитолаВиолина95,67Прва Награда
5Марко Крстевски (2007)ОсмоБитолаВиолина97,00Прва Награда
1Борјан Тасевски (2012)ВтороБитолаКларинет97,67Прва Награда
2Андреј Ристевски (2008)ПеттоБитолаКларинет96,67Прва Награда
1Иван Петровски (2008)ШестоБитолаКласична гитара96,00Прва Награда
1Илијана Серафимова (2007)ПрвоБитолаПеење98,00Прва Награда
1Михаил Илиќ (2013)ВтороБитолаПијано97,00Прва Награда
2Лили Секуловски (2013)ВтороБитолаПијано99,00Прва Награда
3Деспина Куновски (2012)ТретоБитолаПијано100,00Прва Награда
4Софија Михајловска (2008)СедмоБитолаПијано97,00Прва Награда
5Деан Павловски (2006)ДеветтоБитолаПијано99,00Прва Награда
1Благоја Трајчески (2007)ЧетвртоБитолаСаксофон95,00Прва Награда
1Виктор Дамјанов (2010)ТретоБитолаТруба95,67Прва Награда
2Стефан Кулевски (2008)ПеттоБитолаТруба98,00Прва Награда
1Петар Пуровски (2008)ПеттоБитолаХармоника98,00Прва Награда
1Кристијан Коцевски (2009)ПеттоВелесКласична гитара98,50Прва Награда
2Бојан Дејаноски (2006)ШестоВелесКласична гитара100,00Прва Награда
1Матеа Тунџева (2012)ТретоГевгелијаВиолина98,25Прва Награда
2Викторија Каракабакова (2010)ЧетвртоГевгелијаВиолина98,25Прва Награда
1Ана Димитрова (2010)ВтороГевгелијаФлејта98,75Прва Награда
2Стивен Павлов (2009)ТретоКавадарциКларинет93,33Втора награда
3Бојан Колев (2008)ЧетвртоКавадарциКларинет95,00Прва Награда
4Олек Најдовски (2008)ЧетвртоКавадарциКларинет98,00Прва Награда
5Никола Василов (2007)ПеттоКавадарциКларинет96,67Прва Награда
6Давор Златев (2007)ПеттоКавадарциКларинет92,00Втора награда
7Дамјан Илиев (2007)ПеттоКавадарциКларинет93,67Втора награда
8Мартин Костов (2007)ПеттоКавадарциКларинет93,00Втора награда
9Костадин Настов (2007)ПеттоКавадарциКларинет98,00Прва Награда
10Јахја Омеров (2007)ПеттоКавадарциКларинет97,00Прва Награда
11Ивона Ристова (2007)ПеттоКавадарциКларинет95,33Прва Награда
12Бени Шакири (2006)ШестоКавадарциКларинет96,50Прва Награда
1Давид Колев (2009)ШестоКавадарциПијано99,00Прва Награда
2Иван Стојанов (2006)ДеветтоКавадарциПијано100,00Прва Награда
1Даниел Кузманов (2011)ВтороКавадарциТруба96,00Прва Награда
2Виктор Витанов (2010)ВтороКавадарциТруба98,33Прва Награда
3Андреј Ставров (2010)ВтороКавадарциТруба98,67Прва Награда
4Илија Велјанов (2009)ТретоКавадарциТруба97,67Прва Награда
5Глигор Данов (2009)ТретоКавадарциТруба97,33Прва Награда
6Ненад Ристов (2009)ТретоКавадарциТруба97,33Прва Награда
7Мартин Стојанов (2009)ТретоКавадарциТруба97,33Прва Награда
9Петре Јованов (2007)ПеттоКавадарциТруба95,67Прва Награда
10Ѓорги Недев (2007)ПеттоКавадарциТруба100,00Прва Награда
11Димитар Станоев (2007)ПеттоКавадарциТруба98,67Прва Награда
12Томе Стојановски (2007)ПеттоКавадарциТруба96,33Прва Награда
13Александар Тасев (2007)ПеттоКавадарциТруба97,67Прва Награда
14Ѓорѓи Трајков (2007)ПеттоКавадарциТруба97,00Прва Награда
1Илина Ристова (2008)ЧетвртоКавадарциФлејта98,33Прва Награда
1Ненад Малинов (2007)ПеттоКочаниКласична гитара97,00Прва Награда
1Макарија Иванова (2012)ТретоКочаниПијано100,00Прва Награда
1Андреј Сречков (2009)ТретоКочаниХармоника97,00Прва Награда
2Петар Каров (2007)ПеттоКочаниХармоника95,00Прва Награда
1Меглена Георгиева (2013)ВтороКрива ПаланкаПијано100,00Прва Награда
2Миа Тренчoвска (2013)ВтороКрива ПаланкаПијано99,33Прва Награда
3Матеј Георгиев (2012)ТретоКрива ПаланкаПијано100,00Прва Награда
4Михаил Митовски (2010)ПеттоКрива ПаланкаПијано98,33Прва Награда
5Леон Јанковски (2008)ШестоКрива ПаланкаПијано98,67Прва Награда
6Теодор Смиљков (2008)СедмоКрива ПаланкаПијано98,33Прва Награда
7Сара Стојановска (2008)СедмоКрива ПаланкаПијано97,00Прва Награда
1Христијан Митковски (2006)ШестоКрива ПаланкаХармоника100,00Прва Награда
1Антица Николоска (2013)ВтороОхридВиолина96,00Прва Награда
2Виктор Србиноски (2011)ЧетвртоОхридВиолина96,00Прва Награда
5Андреј Наумоски (2007)ОсмоОхридВиолина99,00Прва Награда
1Матеа Атанасова (2013)ВтороОхридПијано95,00Прва Награда
2Ана Кузманоска (2011)ЧетвртоОхридПијано99,00Прва Награда
3Бојан Попов (2010)ПеттоОхридПијано96,00Прва Награда
4Матеа Маленкова (2009)ШестоОхридПијано90,00Втора награда
5Владимир Србиноски (2007)ОсмоОхридПијано99,25Прва Награда
1Леона Неделкоска (2009)ТретоОхридФлејта96,00Прва Награда
2Ива Чанова (2008)ЧетвртоОхридФлејта95,30Прва Награда
3Матеа Тотеска (2007)ПеттоОхридФлејта97,60Прва Награда
4Ана Матеска (2007)ШестоОхридФлејта99,00Прва Награда
1Климент Размоски (2010)ВтороОхридХармоника95,00Прва Награда
2Дамјан Наумоски (2007)ПеттоОхридХармоника95,00Прва Награда
1Ивана Стојкоска (2006)ШестоПрилепКласична гитара98,33Прва Награда
1Анастасија Петреска (2006)ДеветтоПрилепПијано97,75Прва Награда
1Магдалена Ковилоска (2007)ПеттоПрилепФлејта97,33Прва Награда
1Елена Конзулова (2013)ВтороРадовишПијано96,33Прва Награда
2Дамјан Николовски (2013)ВтороРадовишПијано95,33Прва Награда
3Душица Трајанова (2013)ВтороРадовишПијано98,33Прва Награда
5Лука Белушков (2012)ТретоРадовишПијано97,67Прва Награда
6Трајче Филиповски (2012)ТретоРадовишПијано97,33Прва Награда
8Димитриј Ристов (2011)ЧетвртоРадовишПијано98,00Прва Награда
9Јана Јованова (2009)ШестоРадовишПијано100,00Прва Награда
10Кирил Димовски (2009)СедмоРадовишПијано99,00Прва Награда
1Кирил Димовски (2009)СедмоРадовишСолфеж99,00Прва Награда
1Борис Василев (2010)ВтороРадовишХармоника95,00Прва Награда
2Христијан Ристов (2010)ВтороРадовишХармоника93,00Втора награда
3Георгиј Коцев (2009)ТретоРадовишХармоника91,67Втора награда
1Климентина Веселинова (2013)ВтороСкопјеВиолина98,00Прва Награда
2Калина Ангеловска (2012)ТретоСкопјеВиолина97,00Прва Награда
3Илин Костовски (2012)ТретоСкопјеВиолина97,33Прва Награда
4Јана Веселинова (2008)СедмоСкопјеВиолина96,33Прва Награда
5Деа Деспотовска (2007)СедмоСкопјеВиолина97,33Прва Награда
6Ева Ристеска (2007)СедмоСкопјеВиолина97,00Прва Награда
1Марко Дебрешлиоски (2010)ПеттоСкопјеВиолончело98,00Прва Награда
1Бојан Крстевски (2008)ЧетвртоСкопјеКларинет98,00Прва Награда
2Филип Кузаревски (2007)ПеттоСкопјеКларинет98,00Прва Награда
3Никола Соколовски (2006)ШестоСкопјеКларинет98,00Прва Награда
1Летициа Кондратенко (2006)ВтороСкопјеКонтрабас100,00Прва Награда
1Андреј Пачемски (2006)ТретоСкопјеПеење97,00Прва Награда
1Блина Даци (2012)ВтороСкопјеПијано94,33Втора награда
2Рига Мемети (2012)ВтороСкопјеПијано96,33Прва Награда
3Стефанија Шаламаноска (2013)ВтороСкопјеПијано95,00Прва Награда
4Јана Алексовска (2010)ТретоСкопјеПијано88,00Трета награда
5Ада Едип (2011)ТретоСкопјеПијано94,00Втора награда
6Ива Иванова (2012)ТретоСкопјеПијано89,67Трета награда
8Мартин Милески (2010)ТретоСкопјеПијано90,33Втора награда
9Нина Лазаревска (2011)ЧетвртоСкопјеПијано96,50Прва Награда
10Јована Стефановска (2011)ЧетвртоСкопјеПијано95,00Прва Награда
11Моника Шишкова (2011)ЧетвртоСкопјеПијано89,67Трета награда
12Петар Рафајловски (2010)ПеттоСкопјеПијано98,50Прва Награда
13Хана Асланај (2008)СедмоСкопјеПијано94,50Втора награда
14Рина Асланај (2007)ОсмоСкопјеПијано92,50Втора награда
1Нина Трифуновска (2010)ВтороСкопјеУдирачки инструменти98,00Прва Награда
2Тамара Божиновска (2007)ЧетвртоСкопјеУдирачки инструменти97,00Прва Награда
3Стефан Шурбевски (2008)ЧетвртоСкопјеУдирачки инструменти97,00Прва Награда
1Сара Ничевска (2010)ВтороСкопјеФлејта99,00Прва Награда
2Светле Васковска (2007)ПеттоСкопјеФлејта99,00Прва Награда
3Барбара Гиноска (2006)ШестоСкопјеФлејта95,00Прва Награда
1Елена Јованова (2013)ВтороСтрумицаВиолина100,00Прва Награда
2Матеа Димова (2007)ОсмоСтрумицаВиолина100,00Прва Награда
1Никита Георгијевски (2012)ВтороСтрумицаПијано98,50Прва Награда
2Христијан Наков (2013)ВтороСтрумицаПијано98,00Прва Награда
3Марко Атанасов (2012)ТретоСтрумицаПијано97,00Прва Награда
4Стефан Ончев (2012)ТретоСтрумицаПијано100,00Прва Награда
5Матеј Пиличев (2012)ТретоСтрумицаПијано97,50Прва Награда
7Хани Грозданова (2011)ЧетвртоСтрумицаПијано97,00Прва Награда
8Луна Додевска (2011)ЧетвртоСтрумицаПијано98,60Прва Награда
9Лидија Јанев (2011)ЧетвртоСтрумицаПијано98,00Прва Награда
11Сара Витанова (2010)ПеттоСтрумицаПијано98,60Прва Награда
12Ана Мазнејкова (2010)ПеттоСтрумицаПијано100,00Прва Награда
13Кристина Манолева (2010)ПеттоСтрумицаПијано97,30Прва Награда
14Јулијана Јанев (2008)СедмоСтрумицаПијано100,00Прва Награда
15Живка Гогова (2007)ОсмоСтрумицаПијано98,70Прва Награда
16Мартина Пачоова (2006)ДеветтоСтрумицаПијано100,00Прва Награда
1Јован Филев (2011)ЧетвртоСтрумицаСолфеж100,00Прва Награда
2Сара Витанова (2010)ПеттоСтрумицаСолфеж100,00Прва Награда
3Ана Мазнејкова (2010)ПеттоСтрумицаСолфеж100,00Прва Награда
4Матеа Димова (2007)ОсмоСтрумицаСолфеж100,00Прва Награда
1Теодор Митев (2009)ПрвоСтрумицаТеорија100,00Прва Награда
2Ивана Георгиевска (2009)ЧетвртоСтрумицаТеорија100,00Прва Награда
3Елена Георгиевска (2009)ЧетвртоСтрумицаТеорија100,00Прва Награда
4Александра Цветанова (2007)ПеттоСтрумицаТеорија100,00Прва Награда
5Петар Бунгурџиев (2008)СедмоСтрумицаТеорија100,00Прва Награда
6Матеа Димова (2007)ОсмоСтрумицаТеорија100,00Прва Награда
7Магдалена Мучева (2006)ДеветтоСтрумицаТеорија100,00Прва Награда
1Стојан Коцев (2009)ЧетвртоСтрумицаХармоника98,67Прва Награда
2Ристе Стојановски (2009)ЧетвртоСтрумицаХармоника99,67Прва Награда
1Ерденај Сали (2009)ЧетвртоТетовоКларинет98,25Прва Награда
2Александар Ристовски (2006)ШестоТетовоКларинет98,75Прва Награда
1Енеа Граждани (2012)ВтороТетовоПијано96,75Прва Награда
2Ниса Кочиште (2009)ПеттоТетовоПијано90,25Втора награда
3Лука Закоски (2009)ШестоТетовоПијано94,75Втора награда
1Марко Гулиќ (2010)ВтороШтипКласична гитара100,00Прва Награда
2Марко Бранковски-Николов (2008)ПеттоШтипКласична гитара100,00Прва Награда
1Матеј Трајчев (2013)ВтороШтипВиолина97,67Прва Награда
2Дора Милева (2011)ПеттоШтипВиолина98,00Прва Награда
3Марија Трајчева (2010)ПеттоШтипВиолина96,33Прва Награда
4Меги Горгиева (2009)ШестоШтипВиолина99,00Прва Награда
5Ева Караѓозова (2009)ШестоШтипВиолина95,00Прва Награда
6Антонела Лазова (2009)ШестоШтипВиолина97,33Прва Награда
7Калина Стојанова (2011)ШестоШтипВиолина95,00Прва Награда