Државниот наптревар за основно музичко образование ќе се одржи во просториите на ОМБУ “Лазо Мицев Рале” – Кавадарци со следниот генерален распоред на дисциплини. Деталниот временски распоред за учесниците ќе биде дополнително објавен во наптреварувачката книшка.

26 мај – среда27 мај – четврток28 мај – петок
хармоникагитарапијано
кларинетвиолинапеење
саксофонвиолончело
трубаконтрабас
солфежфлејта
теорија

Дисциплината „удирачки инструменти“ поради логистички причини како и малиот број пријавени кандидати ќе се одржи во Скопје.