Во полето „search“ впишете го бараното име, дисциплина или град за да ги филтрирате резултатите.

Бр.Име и ПрезимеДисциплинаОдд.Жири 1/ДиктатЖири 2/УсноЖири 3Жири 4Жири 5Бодови
државен
Награда
државен
1Јован Филев (2011)СолфежЧетврто6040100,00Прво место
1Сара Витанова (2010)СолфежПетто603999,00Второ место
2Ана Мазнејкова (2010)СолфежПетто6040100,00Прво место
1Кирил Димовски (2009)СолфежСедмо563995,00Прво место
1Матеа Димова (2007)СолфежОсмо603898,00Прво место
1Теодор Митев (2009)Теорија на музикаПрво97,00Прво место
1Ивана Георгиевска (2009)Теорија на музикаЧетврто100,00Прво место
2Елена Георгиевска (2009)Теорија на музикаЧетврто95,00Второ место
1Александра Цветанова (2007)Теорија на музикаПетто99,00Прво место
1Петар Бунгурџиев (2008)Теорија на музикаСедмо100,00Прво место
1Матеа Димова (2007)Теорија на музикаОсмо100,00Прво место
1Магдалена Мучева (2006)Теорија на музикаДеветто100,00Прво место
1Борис Василев (2010)ХармоникаВторо9293939392,75Второ место
2Климент Размоски (2010)ХармоникаВторо97989897,67Прво место
3Христијан Ристов (2010)ХармоникаВторо8888878988,00Трето место
1Георгиј Коцев (2009)ХармоникаТрето9394939393,25Второ место
2Андреј Сречков (2009)ХармоникаТрето9899989898,25Прво место
1Стојан Коцев (2009)ХармоникаЧетврто9797979797,00Прво место
2Ристе Стојановски (2009)ХармоникаЧетврто9494949494,00Второ место
1Петар Каров (2007)ХармоникаПетто8989888988,75Трето место
2Дамјан Наумоски (2007)ХармоникаПетто94949494,00Второ место
3Петар Пуровски (2008)ХармоникаПетто99999999,00Прво место
1Христијан Митковски (2006)ХармоникаШесто9596959695,50Прво место
1Борјан Тасевски (2012)КларинетВторо95959595,00Прво место
1Стивен Павлов (2009)КларинетТрето9293929392,50Второ место
1Бојан Колев (2008)КларинетЧетврто8484838483,75диплома за учество
2Бојан Крстевски (2008)КларинетЧетврто88888988,33Трето место
3Олек Најдовски (2008)КларинетЧетврто94949494,00Второ место
4Ерденај Сали (2009)КларинетЧетврто100100100100100,00Прво место
1Никола Василов (2007)КларинетПетто8484848484,00диплома за учество
2Давор Златев (2007)КларинетПеттоне учествува
3Дамјан Илиев (2007)КларинетПетто8282828282,00диплома за учество
4Мартин Костов (2007)КларинетПетто8181818181,00диплома за учество
5Филип Кузаревски (2007)КларинетПетто84848484,00диплома за учество
6Костадин Настов (2007)КларинетПетто9494949494,00Второ место
7Јахја Омеров (2007)КларинетПетто9596969595,50Прво место
8Андреј Ристевски (2008)КларинетПетто8989898989,00Трето место
9Ивона Ристова (2007)КларинетПетто8080808080,00диплома за учество
1Александар Ристовски (2006)КларинетШесто9394939393,25Второ место
2Никола Соколовски (2006)КларинетШесто96959695,67Прво место
3Бени Шакири (2006)КларинетШесто8989888988,75Трето место
1Благоја Трајчески (2007)СаксофонЧетврто93939493,33Второ место
1Виктор Витанов (2010)ТрубаВторо9897999797.75Прво место
2Даниел Кузманов (2011)ТрубаВторо8689898988.25Трето место
3Андреј Ставров (2010)ТрубаВторо91949493Второ место
1Илија Велјанов (2009)ТрубаТрето7574848880.25диплома за учество
2Виктор Дамјанов (2010)ТрубаТрето9394949293.25Второ место
3Глигор Данов (2009)ТрубаТрето9698979696.75Прво место
4Ненад Ристов (2009)ТрубаТрето89898989Трето место
5Мартин Стојанов (2009)ТрубаТрето80738479диплома за учество
1Петре Јованов (2007)ТрубаПетто7975848881.5диплома за учество
2Стефан Кулевски (2008)ТрубаПетто8989898989Трето место
3Ѓорги Недев (2007)ТрубаПетто99991009698.5Прво место
4Димитар Станоев (2007)ТрубаПетто91919492Второ место
5Томе Стојановски (2007)ТрубаПетто7873848880.75диплома за учество
6Александар Тасев (2007)ТрубаПетто7974848881.25диплома за учество
7Ѓорѓи Трајков (2007)ТрубаПеттоне учествува
1Матеа Атанасова (2013)ПијаноВторо948493949491,80диплома за учество
2Меглена Георгиева (2013)ПијаноВторо958494959692,80диплома за учество
3Никита Георгијевски (2012)ПијаноВторо988698979895,40Трето место
5Блина Даци (2012)ПијаноВтороне учествува
6Михаил Илиќ (2013)ПијаноВторо999499989997,80Второ место
7Елена Конзулова (2013)ПијаноВторо948489909490,20диплома за учество
8Рига Мемети (2012)ПијаноВторо978494929692,60диплома за учество
9Христијан Наков (2013)ПијаноВторо978495989794,20диплома за учество
10Дамјан Николовски (2013)ПијаноВторо968494889791,80диплома за учество
11Лили Секуловски (2013)ПијаноВторо9995100999998,40Прво место
12Душица Трајанова (2013)ПијаноВторо968495939692,80диплома за учество
13Миа Тренчoвска (2013)ПијаноВторо978497959794,00диплома за учество
14Стефанија Шаламаноска (2013)ПијаноВторо948493929491,40диплома за учество
1Марко Атанасов (2012)ПијаноТрето988498989895,20диплома за учество
2Лука Белушков (2012)ПијаноТрето958494949692,60диплома за учество
3Матеј Георгиев (2012)ПијаноТрето948493959792,60диплома за учество
4Енеа Граждани (2012)ПијаноТрето9489919492,00диплома за учество
4Ада Едип (2011)ПијаноТрето8484,00диплома за учество
5Макарија Иванова (2012)ПијаноТрето100979910010099,20Прво место
6Деспина Куновски (2012)ПијаноТрето1009510010098,75Второ место
7Мартин Милески (2010)ПијаноТрето948490909490,40диплома за учество
8Стефан Ончев (2012)ПијаноТрето989398989997,20Трето место
9Матеј Пиличев (2012)ПијаноТретоне учествува
10Трајче Филиповски (2012)ПијаноТрето938490959391,00диплома за учество
1Хани Грозданова (2011)ПијаноЧетврто968492969692,80диплома за учество
2Луна Додевска (2011)ПијаноЧетврто968491989793,20диплома за учество
3Лидија Јанев (2011)ПијаноЧетврто978495989794,20Трето место
4Ана Кузманоска (2011)ПијаноЧетврто1009510010010099,00Прво место
5Нина Лазаревска (2011)ПијаноЧетврто999098979896,40Второ место
6Димитриј Ристов (2011)ПијаноЧетврто908488929489,60диплома за учество
7Јована Стефановска (2011)ПијаноЧетврто968894949693,60диплома за учество
1Сара Витанова (2010)ПијаноПетто999099989896,80Второ место
2Ниса Кочиште (2009)ПијаноПеттоне учествува
3Ана Мазнејкова (2010)ПијаноПетто1009610010099,00Прво место
4Кристина Манолева (2010)ПијаноПеттоне учествува
5Михаил Митовски (2010)ПијаноПетто898589918988,60диплома за учество
6Бојан Попов (2010)ПијаноПетто908490928989,00диплома за учество
7Петар Рафајловски (2010)ПијаноПетто988997979795,60Трето место
1Лука Закоски (2009)ПијаноШесто898489909088,40диплома за учество
2Леон Јанковски (2008)ПијаноШесто918491909389,80Трето место
3Јана Јованова (2009)ПијаноШесто968996959894,80Второ место
4Давид Колев (2009)ПијаноШесто99949910098,00Прво место
5Матеа Маленкова (2009)ПијаноШестоне учествува
1Хана Асланај (2008)ПијаноСедмоне учествува
2Кирил Димовски (2009)ПијаноСедмо918590939190,00Трето место
3Јулијана Јанев (2008)ПијаноСедмо99909910010097,60Второ место
4Софија Михајловска (2008)ПијаноСедмо1009710010010099,40Прво место
5Теодор Смиљков (2008)ПијаноСедмо8586868786,00диплома за учество
6Сара Стојановска (2008)ПијаноСедмо8685828785,00диплома за учество
1Рина Асланај (2007)ПијаноОсмоне учествува
2Живка Гогова (2007)ПијаноОсмо958695969693,60Второ место
3Владимир Србиноски (2007)ПијаноОсмо100100100100100,00Прво место
1Деан Павловски (2006)ПијаноДеветто958696959593,40диплома за учество
2Мартина Пачоова (2006)ПијаноДеветто9787979794,50Трето место
3Анастасија Петреска (2006)ПијаноДеветто9997991009998,80Прво место
4Иван Стојанов (2006)ПијаноДеветто98949810097,50Второ место
1Климентина Веселинова (2013)ВиолинаВторо9696969796,25Второ место
2Елена Јованова (2013)ВиолинаВторо9999999999,00Прво место
3Антица Николоска (2013)ВиолинаВторо9595959795,50Трето место
4Матеј Трајчев (2013)ВиолинаВторо9494949594,25диплома за учество
1Калина Ангеловска (2012)ВиолинаТрето9494939493,75Второ место
2Илин Костовски (2012)ВиолинаТрето98999998,67Прво место
3Ивана Крстевска (2012)ВиолинаТрето89899189,67Трето место
4Матеа Тунџева (2012)ВиолинаТрето8585858484,75диплома за учество
1Викторија Каракабакова (2010)ВиолинаЧетврто8687858786,25Трето место
2Виктор Србиноски (2011)ВиолинаЧетврто100999999,33Прво место
1Дора Милева (2011)ВиолинаПетто97979897,33Прво место
2Марија Трајчева (2010)ВиолинаПетто8989898588,00Трето место
1Марио Андреевски (2009)ВиолинаШесто89899089,33Трето место
2Елена Георгиева (2009)ВиолинаШесто98989998,33Прво место
3Меги Горгиева (2009)ВиолинаШесто9088858386,50диплома за учество
4Ева Караѓозова (2009)ВиолинаШесто9394949493,75Второ место
5Антонела Лазова (2009)ВиолинаШесто8685808383,50диплома за учество
6Калина Стојанова (2011)ВиолинаШесто85868485,00диплома за учество
1Јана Веселинова (2008)ВиолинаСедмо8483848383,50диплома за учество
2Деа Деспотовска (2007)ВиолинаСедмо8690898587,50Трето место
3Андреа Нешковска (2008)ВиолинаСедмо92949493,33Второ место
4Ева Ристеска (2007)ВиолинаСедмо97979596,33Прво место
1Матеа Димова (2007)ВиолинаОсмо9798989797,50Второ место
2Марко Крстевски (2007)ВиолинаОсмо95979696,00Трето место
3Андреј Наумоски (2007)ВиолинаОсмо98999998,67Прво место
1Марко Дебрешлиоски (2010)ВиолончелоПетто1009899999798,60Прво место
1Марко Гулиќ (2010)Класична гитараВторо97989897,67Прво место
1Марко Бранковски-Николов (2008)Класична гитараПетто100100100100,00Прво место
2Кристијан Коцевски (2009)Класична гитараПетто9494949594,25Второ место
3Ненад Малинов (2007)Класична гитараПетто92919291,67Трето место
1Бојан Дејаноски (2006)Класична гитараШесто10099999999,25Прво место
2Иван Петровски (2008)Класична гитараШесто9088898989,00Трето место
3Ивана Стојкоска (2006)Класична гитараШесто9895979796,75Второ место
1Ана Димитрова (2010)ФлејтаВторо94949494Второ место
2Сара Ничевска (2010)ФлејтаВторо96969696Прво место
1Леона Неделкоска (2009)ФлејтаТрето97979797Прво место
1Илина Ристова (2008)ФлејтаЧетврто96999697Прво место
2Ива Чанова (2008)ФлејтаЧетврто94949494Второ место
1Светле Васковска (2007)ФлејтаПетто96969796.333333333333Прво место
2Магдалена Ковилоска (2007)ФлејтаПетто8989898989Трето место
3Матеа Тотеска (2007)ФлејтаПетто94949494Второ место
1Барбара Гиноска (2006)ФлејтаШесто93949493.666666666667Второ место
2Ана Матеска (2007)ФлејтаШесто98989898Прво место
1Илијана Серафимова (2007)ПеењеПрво90929090.666666666667Второ место
1Андреј Пачемски (2006)ПеењеТрето98989797.666666666667Прво место
1Летициа Кондратенко (2006)КонтрабасВторо96989997,67Прво место
1Нина Трифуновска (2010)Удирачки инструментиВторо100100100100,00Прво место
1Тамара Божиновска (2007)Удирачки инструментиЧетврто99999999,00Прво место
2Стефан Шурбевски (2008)Удирачки инструментиЧетврто98989898,00Второ место

Во однос на паричните награди од МОН за освоено прво место на државен натпревар ви го цитираме член 10 од Правилникот на МОН за изведување натпревари во основно образование:

За освоено прво место на натпревар на државно ниво во учебна година ученикот/групата ученици, односно наставник ментор со копија од дипломата/пофалницата доставува барање за исплата на парична награда до Министерството за образование и наука, согласно член 44 став (13) од законот за образование.
Барањето од став 1 од овој член треба да ги содржи следниве податоци:
– име и презиме на ученикот/групата ученици, односно наставникот-ментор;
– матичен број;
– број на трансакциска сметка и име на банката депонент.

Во врска со роковите и начинот за пријавување ве молиме обратете се за точна информација директно во МОН.