Пречестениот текс на правилникот е достапен на следниот линк.

Categories: ВЕСТИ