Програмите за државниот натпревар за основно музичко образование за 2021 г. се објавени на следниот линк.

Натпреварот ќе се одржи со физичко присуство според протоколите објавени од МОН во следните термини:

Општинските натпревари ќе се одржат во локалните музички училишта, а регионалните натпревари според следната поделба:

  • Централен регион: Скопје
  • Северен регион: (Тетово, Гостивар) – место на одржување: Тетово
  • Западен регион: (Прилеп, Битола, Охрид) – место на одржување: Битола
  • Јужен регион: (Велес, Кавадарци, Гевгелија и Неготино) – место на одржување: Велес
  • Источен регион: (Штип, Кочани, Радовиш, Ново село, Пробиштип, Куманово, Крива Паланка и Струмица) – место на одржување: Штип

Право на учество имаат редовни ученици во ОСновно музичко училиште.

Правилата за одржување на натпреварот се објавени во правилникот за организирање на општински, регионален и државен натпревар на ученици во основно музичко образование.

Котизација за учество:

  • 1000 ден. од учесник за една дисциплина
  • 500 ден. доколку се пријавува за учество во втора дисциплина

Уплатено на име:

Музички и балетски педагози

жиро сметка 300-00000-10380-33

Комерцијална банка АД Скопје

Котизација за учество на државен натпревар

Пријавувањето се прави на следниот линк со краен рок 31 март 2022 година.

Categories: ВЕСТИ