Трета А Категорија   I, II година

I Етапа

1. Една композиција по избор (на памет)

2. Една Соната по избор

 • Г. Самартини – Ге-дур
 • Т. Винсент – Де-дур
 • Г. Ф.Телеман – а-мол
 • Г. Ф.Хендл – бр. 1,2,3
 • Л. Б.Мје – Це-дур
 • Б. Марчело – де-мол

II Етапа

1. Еден концерт по избор

 • Б. Марчело
 • Д. Чимароза
 • Т. Албинони – сите
 • А. Вивалди – сите
 • К. Д.вон Дитерздорф
 • Ј. Хајдн
 • А. Росети

2. Виртуозна композиција по избор:

 • С. Стојков – Соната
 • Д. Деспиќ – Пасторала
 • Д. Деспиќ – 7 минијатури за соло обоа
 • Е. Боца – Пасторала
 • Ч. Колин – сите конкурсни сола
 • К. Одак – Рондо

Трета  Б  Категорија  III, IV година

I Етапа

1. Една композиција по избор (на памет)

2. Една Соната по избор:

 • Г. Самартини  – Ге-дур
 • П. Хиндемит
 • Ф. Пуланк
 • Г. Ф. Хендл  бр.3
 • А. Вивалди – це-мол “Пастор Фидо”
 • Г. Ф. Телеман  ге-мол
 • К. Сен-Санс

II Етапа

1. Еден концерт по избор:

 • К. вон Дитерздорф
 • А. Росети
 • Ж. М.Леклер  Це-дур
 • Ј.   Хајдн
 • В. А. Моцарт
 • Ф. Крамаж
 • Каливода
 • Р. Штраус
 • Б. Мартини
 • Ж. Ибер
 • Е. Тусен

2. Виртуозна композиција по избор:

 • С. Стојков – Соната
 • Д. Деспиќ – 7 минијатури
 • Е. Боца – Пасторала
 • Ч. Колин – сите конкурсни сола
 • Б. Бритн – метаморфоза
 • Б. Бритн –  варијации
 • А. Понкиели – Капричо
 • Ј . Риц – Концертна пиеса