1. Студенти I, II година на студии
  • Два џез стандарди ( програма за 10 минути)
  1. Студенти III, IV година на студии
  • Три џез стандарди (програма за 20 минути)