Здружението на музички и балетски педагози во 2024 организира Државен натпревар за студенти по музика.

Дисциплини:

Термин:

Натпреварот ќе се одржи на 20 и 21 мај 2024 г. во Музичката академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Етапи:

  • Солистичките дисциплини се одвиваат во 2 етапи;
  • Постдипломци се натпреваруваат во 3 етапи;
  • Пијано облигат, камерна музика, хор и оркестар се одвива во 1 етапа.

Категории:

  • Трета А категорија (I, II година студии)
  • Трета Б категорија (III, IV година студии)
  • Четврта категорија (постдипломци)

Електронска пријава за натпреварот:

Пријавувањето се врши исклучиво по електронски пат со кликање на следниот линк:

Електронска пријава за студенти

КРАЕН РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ  10. 05. 2024

Котизација:

Котизација за учество:

  • 1000 ден. од учесник за една дисциплина
  • 500 ден. доколку се пријавува за учество во втора дисциплина

Уплатено на име:

Музички и балетски педагози

жиро сметка 300-00000-10380-33

Комерцијална банка АД Скопје

Котизација за учество на државен натпревар