ТРЕТА – А – Категорија (I, II година)

Прва етапа (програма до 30 минути)
 1. Ј. Новосел: Концертна етида (задолжителна композиција)
 2. Ј. С. Бах: Два става од свитите за виолончело бр. 2-6
 3. Една од следните сонати: Еклс, Вивалди, Телеман, Мишек, Ариости, Хендл.
 4. Една од следните композиции:
  • Г. Ботесини: Елегија;
  • Л. ван Бетовен: Романса;
  • С. Кусевицки: Валс минијатура и слични по тежина.
Втора етапа (програма до 35 минути)
 1. Една од следните композиции:
  • Драгонети: Концерт бр. 1, 3
  • Хофмајстер: Концерт бр.1
  • Дитерздорф: Концерт E-dur
  • Ј. Ванхал: Концерт D-dur
 2. Композиција од современ автор

ТРЕТА – Б – Категорија (III, IV година)

Прва етапа (програма до 35 минути)
 1. Ј. Новосел: Адаџо бр. 89
 2. Ј. С. Бах: Два става од свитите за виолончело бр. 3, 6
 3. Една од следните композиции:
  • П. Хиндемит: Соната
  • Мишек: Соната
  • Дилман: Соната
  • Ретгер: Кончертино и слично по тежина
 4. Една од следните композиции:
  • Ј. Новосел: Романса
  • Л. ван Бетовен: Романса
  • Х. Фриба: Концертна етида и слично по тежина.
Втора етапа (програма до 35 минути)
 1. Еден од следните концерти:
  • С. Кусевицки
  • Џ. Ботесини
  • Парадовски
  • Дитерздорф
  • Фонтен
 2. Композиција од современ автор која одговара на тежината.

ЧЕТВРТА –  категорија (постдипломци)

Прва етапа:

Програма по избор до 25 минути.

Втора етапа:

Рециталски програм до 40-45 минути.

Трета етапа:

Концерт за контрабас и оркестар.