Солфеж општински натпревар 2018 резултати, Тетово

Бр. Ученик Дисциплина Категории Бодови општ. Награда општ. 1 Генти Жаку (2010) Солфеж Прва А – категорија 95,00 Прва Награда 2 Арб Фанда (2010) Солфеж Прва А – категорија 95,50 Прва Награда 1 Елена Маркоска (2007) Солфеж Прва Б – категорија 92,00 Втора награда 2 Виктор Маркоски (2005) Солфеж Прва Read more…

Пијано општински натпревар 2018 резултати, Тетово

Бр. Ученик Дисциплина Категории Д. Ичев Б. Шабани Ш. Бафтиари В. Костова Бодови општ. Награда општ. 1 Либурн Абази (2010) Пијано Преткатегорија 90 90 91 89 90,00 Втора награда 2 Деборах Акики (2009) Пијано Преткатегорија 97 97 97 99 97,50 Прва Награда 3 Сара Асани (2009) Пијано Преткатегорија 96 92 Read more…

Класична гитара општински натпревар 2018 резултати, Тетово

Бр. Ученик Дисциплина Категории М. Ѓорѓески С. Ристовски С. Волчевски Д. Илиев Бодови општ. Награда општ. 1 Берат Шаини (2003) Класична гитара Прва В – категорија 94 94 90 98 94,00 Втора награда

Кларинет општински натпревар 2018 резултати, Тетово

Бр. Ученик Дисциплина Категории Н. Недељковиќ К. Тодоровски Н. Танеска Н. Соколовски Бодови општ. Награда општ. 1 Марко Ѓорѓијоски (2006) Кларинет Прва Б – категорија 91 92 93 92 92,00 Втора награда 2 Александар Ристовски (2006) Кларинет Прва Б – категорија 95 97 98 96 96,50 Прва Награда 1 Мартин Read more…