ДИГИТАЛНА АРХИВА НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИЧКА КРИТИКА

Прва иницијатива од овој вид на балканот за дигитализација на македонската музичка критика во периодот 1935-1960 година. Благодарност до авторите на овој проект Марко Коловски, м-р Елени Новаковска и м-р Јана Коловска Бојовиќ за нивниот огромен труд. Видеото, кое е и своевидно упатство за користење, можете да го видите на Read more…