Солфеж регионален натпревар 2019 резултати, Скопје

бр. Име и презиме Категории Вид на образование Жири 1 Жири 2 Жири 3 Жири 4 Бодови рег. Награда рег. 1 Христијан Антовски (2008) Прва А – категорија 9 99 99 98   98,67 Прва Награда 2 Стефан Дебрешлиоски (2010) Прва А – категорија 9 99 99 99   99,00 Read more…

Пијано регионален натпревар 2019 резултати, Скопје

бр. Име и презиме Категории Жири 1 Жири 2 Жири 3 Бодови рег. Награда рег. 1 Марија Јанкоска (2010) Преткатегорија 96 95 97 96,00 Прва Награда 2 Еда Калики (2010) Преткатегорија 93 92 93 92,67 Втора награда 3 Петра Митровиќ (2010) Преткатегорија 97 98 98 97,67 Прва Награда 4 Петар Read more…

Солфеж општински натпревар 2019 резултати, Скопје

бр. Име и презиме Категории Вид на образование Жири 1 Жири 2 Жири 3 Жири 4 Бодови општ. Награда општ. 1 Христијан Антовски (2008) Прва А – категорија 9 96 96 96   96,00 Прва Награда 2 Стефан Дебрешлиоски (2010) Прва А – категорија 9 98 97 98   97,67 Read more…

Класична гитара општински натпревар 2019 резултати, Скопје

бр. Име и презиме Категории Жири 1 Жири 2 Жири 3 Жири 4 Бодови општ. Награда општ. 1 Ведран Златановски (2008) Прва А – категорија   97 98 98 97,67 Прва Награда 2 Дамјан Атанасов (2006) Прва Б – категорија   97 97 97 97,00 Прва Награда 3 Ведран Петровски Read more…