Програмите за државниот натпревар за основно музичко образование за 2023 г. се објавени на следниот линк.

Општинските натпревари ќе се одржат во локалните музички училишта, а регионалните натпревари според следната поделба:

  • Централен регион: (Скопје, Куманово, Крива Паланка) – место на одржување: Скопје
  • Северен регион: (Тетово, Гостивар) – место на одржување: Тетово
  • Западен регион: (Прилеп, Битола, Охрид) – место на одржување: Битола
  • Јужен регион: (Велес, Кавадарци, Гевгелија и Неготино) – место на одржување: Велес
  • Источен регион: (Штип, Кочани, Радовиш, Ново село, Пробиштип и Струмица) – место на одржување: Штип

Државниот натпревар ќе се одржи во Битола.

Право на учество имаат редовни ученици во основно музичко училиште.

Котизација за учество:

  • 1000 ден. од учесник за една дисциплина
  • 500 ден. доколку се пријавува за учество во втора дисциплина

Уплатено на име:

Музички и балетски педагози

жиро сметка 300-00000-10380-33

Комерцијална банка АД Скопје

Котизација за учество на државен натпревар

Пријавувањето се прави на следниот линк со краен рок 10 април 2023 година.