Деталните времиња наведени во брошурата кај секоја дисциплина и одделение се од информативна природа и во зависност од случувањата може да отстапуваат во разумни рамки.