Детална саатница со програма и распоредот за концертни сали и места на одржување ќе биде дополнително објавен.

ДИСЦИПЛИНА
КАТЕГОРИЈА
ДАТА
СОЛФЕЖ  – диктатсреда, 17 мај 2023
СОЛФЕЖ – усносреда, 17 мај 2023
ТЕОРИЈАсреда, 17 мај 2023
ПИЈАНО 2-5 одд.среда, 17 мај 2023
ПИЈАНО 6-9 одд.четврток, 18 мај 2023
ВИОЛИНА 2,6,8 одд.среда, 17 мај 2023
ВИОЛИНА 3,4,5,7,9 одд.четврток, 18 мај 2023
ВИОЛОНЧЕЛО, КОТРАБАС, ВИОЛАчетврток, 18 мај 2023
КЛАСИЧНА ГИТАРАсреда, 17 мај 2023
ФЛЕЈТАчетврток, 18 мај 2023
САКСОФОНчетврток, 18 мај 2023
КЛАРИНЕТчетврток, 18 мај 2023
ТРУБАчетврток, 18 мај 2023
ПЕЕЊЕчетврток, 18 мај 2023
УДИРАЧКИ ИНСТРУМЕНТИчетврток, 18 мај 2023
ХАРМОНИКАсреда, 17 мај 2023