Резултатите за виолина второ одделение, солфеж и теорија ќе бидат финализирани и објавени во текот на утрешниот ден.