бр. Име и презиме Категории Вид на образо-
вание
Бодови држ. Награда држ.
1 Јана Дамчевска (2007) Прва Б – категорија 9 94,00 Втора награда
2 Кирил Димовски (2009) Прва Б – категорија 9 90,00 Втора награда
3 Ѓорѓи Димовски (2009) Прва Б – категорија 9 84,00 пофалница
4 Неда Здравковска (2006) Прва Б – категорија 9 98,00 Прва Награда
5 Леон Јанковски (2008) Прва Б – категорија 9 89,00 Трета награда
6 Сара Костова (2007) Прва Б – категорија 9 92,00 Втора награда
7 Ана Котевска (2007) Прва Б – категорија 9 100,00 ПРВО МЕСТО
8 Андреа Лукарова (2008) Прва Б – категорија 9 98,00 Прва Награда
9 Амелија Методиева (2008) Прва Б – категорија 9    не учествува
10 Ива Мирчевска (2007) Прва Б – категорија 9 94,00 Втора награда
11 Кирил Митрески (2008) Прва Б – категорија 9 95,00 Прва Награда
12 Матеа Панговска (2007) Прва Б – категорија 9 99,50 Прва Награда
13 Николај Петкоски (2008) Прва Б – категорија 9 97,00 Прва Награда
14 Тиана Петреска (2009) Прва Б – категорија 9 93,50 Втора награда
15 Бобан Прошевски (2009) Прва Б – категорија 9 80,00 пофалница
16 Теодор Смиљков (2008) Прва Б – категорија 9 81,00 пофалница
17 Сара Стојановска (2008) Прва Б – категорија 9 80,00 пофалница

Комисија:

Данијела Весиќ
Љубица Бојаџиевска
Маја Трајковска
Митко Грков
Благој Николов

Министерството за образование и наука за освоено прво место на ученикот и неговиот наставник им доделува парична награда. Барањата од ученикот, односно од неговиот наставник за исплата на парична награда за освоено прво место на натпревар на државно ниво во учебна година, се доставуваат до Министерството најдоцна до 31 декември во тековната година кога е организаран натпреварот.

Повеќе информации на следниот линк.