бр. Име и презиме Категории Слободан Трајанов Тони Лазаров Зуица Лазова Владимир Андревски Наумче Џуклески Бодови држ. Награда држ.
1 Дамјан Бошковски (2008) Прва А – категорија 96 96   96 97 96,25 Прва Награда
2 Стојан Коцев (2009) Прва А – категорија 93 93 92 92 92 92,40 Втора награда
3 Петар Пуровски (2008) Прва А – категорија 98 98 98   98 98,00 ПРВО МЕСТО
4 Филип Ристов (2008) Прва А – категорија 88 89 89 89 89 88,80 Трета награда
5 Андреј Сречков (2009) Прва А – категорија   94 93 93 94 93,50 Втора награда
6 Мануел Шапков (2008) Прва А – категорија 87 88 87 88 87 87,40 Трета награда
1 Ангел Божиновски (2006) Прва Б – категорија 93 93   92 93 92,75 Втора награда
2 Давор Василков (2007) Прва Б – категорија 94 94 93 93 94 93,60 Втора награда
3 Александар Димитријев (2006) Прва Б – категорија   86 86 86 85 85,75 Трета награда
4 Леонид Доневски (2007) Прва Б – категорија 96 96   96 97 96,25 Прва Награда
5 Јаков Ѓорѓиевски (2007) Прва Б – категорија 89 89   89 89 89,00 Трета награда
6 Александар Јанев (2007) Прва Б – категорија 86 87 87 87 85 86,40 Трета награда
7 Петар Каров (2007) Прва Б – категорија   88 88 87 86 87,25 Трета награда
8 Лука Лозановски (2006) Прва Б – категорија 98 97 97   98 97,50 ПРВО МЕСТО
9 Христијан Миткоски (2006) Прва Б – категорија 84 84 83 83 83 83,40 пофалница
10 Виктор Петковски (2006) Прва Б – категорија 91 91 90 91 92 91,00 Втора награда
1 Никола Данилов (2004) Прва В – категорија 91   91 91 91 91,00 Втора награда
2 Бојан Здравески (2004) Прва В – категорија 94 94 94 94   94,00 Втора награда
3 Стефан Коцев (2005) Прва В – категорија 84 84 84 84 84 84,00 пофалница
4 Кристијан Ставрев (2004) Прва В – категорија   87 87 86 85 86,25 Трета награда
5 Филип Станковски (2005) Прва В – категорија 93   90 88 87 89,50 Трета награда
6 Јован Терзиев (2005) Прва В – категорија 90 89 90 91 90 90,00 Втора награда

Министерството за образование и наука за освоено прво место на ученикот и неговиот наставник им доделува парична награда. Барањата од ученикот, односно од неговиот наставник за исплата на парична награда за освоено прво место на натпревар на државно ниво во учебна година, се доставуваат до Министерството најдоцна до 31 декември во тековната година кога е организаран натпреварот.

Повеќе информации на следниот линк.