ТРЕТА – А – Категорија (I, II година)

Прва етапа: до 15 мин.
  1. Ј. С. Бах: Прелудиум и фуга по избор
  2. Една етида по избор (Ф. Шопен, Ф. Лист, С. Рахмањинов, К. Дебиси, К. Сен-Санс, И. Стравински, Б. Барток, С. Прокофјев, Џ. Лигети)
  3. Дело по избор
Втора етапа:

Рециталски програм до 35-40 минути

ТРЕТА – Б –  Категорија (III, IV година)

Прва етапа: до 20 мин.
  1. Ј. С. Бах: Прелудиум и фуга по избор
  2. Една етида по избор (Ф. Шопен, Ф. Лист, С. Рахмањинов, К. Дебиси, К. Сен-Санс, И. Стравински, Б. Барток, С. Прокофјев, Џ. Лигети)
  3. Дело по избор
Втора етапа:

Рециталски програм до 40-45 минути.

ЧЕТВРТА –  категорија (постдипломци)

Прва етапа:
  1. Ј. С. Бах: Прелудиум и фуга по избор
  2. Една етида по избор (Ф. Шопен, Ф. Лист, С. Рахмањинов, К. Дебиси, К. Сен-Санс, И. Стравински, Б. Барток, С. Прокофјев, Џ. Лигети)
  3. Дело по избор
Втора етапа:

Рециталски програм до 40-45 минути.

Трета етапа:

Концерт за пијано и оркестар